top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon
Om Arena

”Skolans professioner
är dess viktigaste tillgång”

veronica-benavides-331238-unsplash.jpg

En ny arena för skolans professioner 

​Arena för svensk skola är en nationell arena där skolans aktörer och professioner, i gemensam dialog, riktar fokus på skolans samhällsuppdrag, ungas lärande, forskning, kunskapsutveckling och likvärdighet & kvalitet. En arena där lärare och skolledare samtidigt erbjuds kunskapsfördjupning inom ämnesdidaktik och skolledarskap.

Upptakt 9 dec 2022

Skolans professioner, akademi, myndigheter, organisationer  och näringsliv möts i en gemensam upptakt med inspirerande föreläsningar, fördjupande dialogsessioner och informella samtal, fika och lunch, under en dag centralt i Stockholm.

 

Boka redan nu den 9 december 2022 på Clarion Sign, Norra Bantorget i Stockholm.

Målgruppen är lärare, skolledare, förvaltningspersonal, utvecklingsledare, skolpolitiker och medarbetare från olika aktörer som vill göra skillnad för barn och ungas lärande, och för Sverige.  

 

Målet är att ett första fullskaligt evenemang arrangeras 2023 där fokus kommer att vara en gemensam arena, konferens och dialog för skolsveriges samtliga professioner och aktörer.  

DTS_Vintage_9.jpg

Skolans professioner driver utvecklingen

Skolans professioner är dess viktigaste tillgång och just därför måste de få äga sin egen kunskapsbildning. Det kräver en gemensam kollegial process, där man delar erfarenheter, prövar och debatterar. Där man möter kollegor forskare, myndigheter och leverantörer. På vägen tas många steg. En plats för att synliggöra detta är en gemensam nationell årlig arena.

 

Den arenan bygger vi nu tillsammans, i ett brett samarbete mellan professionerna och andra viktiga aktörer inom svensk skola. 

DeathtoStock_Creative_Community9.jpg

Agenda

09 DEC 2022

08:30

Registrering startar

09:00

Inledning

 Vår moderator Lotta Jankell inleder Arena för svensk skola och guidar oss genom dagen. 

09:05

 

 

Didaktik - lärarnas professionsvetenskap

Robert Fahlgren och Svante Tideman introducerar Cecilia Caiman och Susanne Kjällander

som diskuterar värdet av undervisningsutvecklande forskning där didaktiken är i centrum.

 

På scenen: Robert Fahlgren andre vice ordförande på Lärarförbundet, Svante Tideman, förste vice ordförande på Lärarnas Riksförbund, Cecilia Caiman, fil.doktor didaktik vid Stockholms universitet & Susanne Kjällander,  Docent och föreståndare förskollärarutbildning Stockholms universitet.

09:20

09:50

Skolan & kompetensförsörjning i det demografiska skiftet

Under kommande tioårsperiod kommer en rad olika samhällsförändringar ställa nya och annorlunda krav på välfärdssystemet. Vi ser ett samhälle framför oss där ”allt färre i arbetsför ålder ska försörja allt fler unga och äldre som befinner sig utanför arbetsmarknaden”. 
Hur påverkar den utvecklingen skolans kompetensförsörjning, resursfördelning, lärandet och likvärdigheten? Beslutsfattare och experter diskuterar på scenen och passet avslutas med dialoger vid runda bord.

 

På scenen medverkar Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik vid Uppsala Universitet,  Håkan Löfgren, dekan vid Linköpings Universitet, Robert Fahlgren andre vice ordförande på Lärarförbundet & Bodil Båvner utredare på SKR.

Professionsfrågan, varför är den viktig och vem äger den? 

Ett samtal om svensk skolas professionsutveckling. Vad menar man med professionsutveckling, varför är frågan viktigt just nu, vad är det man vill åt, hur ska det hela gå till, vad gör olika aktörer just nu, äger någon frågan, i så fall vem och vilka grundperspektiv driver frågan och aktörerna framåt? Beslutsfattare och experter diskuterar på scenen och passet avslutas med dialoger vid runda bord.

På scenen medverkar Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, Svante Tideman - förste vice ordförande på Lärarnas Riksförbund & Ingrid Carlgren, professor i pedagogik vid Stockholms universitet

10:20

Fika & dialog

10:50

Samverkan akademi - skola - arbetsliv

Hur stärker vi samverkan mellan forskning & praktik? Hur lyfter vi vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet till den nivå det var tänkt ute i verksamheten? Vilka erfarenheter finns, hur uppfattar lärare att de får arbeta och utveckla undervisningen tillsammans med forskare, hur gynnar det ungas lärande rent konkret? Var hittar vi näringslivet och arbetslivet i allt detta och vilka viktiga perspektiv kan vi ta med oss när vi tar frågan vidare?  

 

På scenen medverkar Elisabet Nihlfors, professor i pedagogik, Uppsala Universitet

Pia Cederholm, Vice ordförande i Läromedelsförfattarna, Peter Bragner, grundskolechef Stockholm stad & Maria Caryll, chef för utbildningssektionen på SKR 

11:20

Diskussion, dialog och analyser 

Hur stärker vi samverkan mellan forskning & praktik? Hur lyfter vi vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet ännu mer ute i verksamheten? Vilka positiva erfarenheter kan vi se och hur uppfattar lärarna nyttan med samarbete mellan forskning och praktik? 

12:00

Lunch

12:45

Lärande dialoger vid runda bord

Den beprövade erfarenheten möter och samspelar med vetenskaplig grund. Med utgångspunkt i lärares undervisning analyseras de didaktiska valen och diskuteras vid runda bord. Fokus ligger på att få fatt konkreta lärdomar att ta med hem till verksamheten.

12.45 Sal 1 

Värdeskapande lärande ur ett didaktiskt perspektiv

Runt om i Sverige genomför lärare, varje dag, undervisning med hög kvalitet. Under detta pass låter vi Mia Hasselblad dela med sig av exempel ur sin undervisning och med forskaren Susanne Kjällanders hjälp definierar de tillsammans vilka didaktiska val Mia gjort när hon designat lärandet. I efterföljande ”lärande dialog” vid runda bord låter vi deltagarna diskutera, kommentera och dra slutsatser att ta med sig hem efter dagen. Dialogen dokumenteras via mentimeter för vidare spridning och återkoppling. 

På scenen: Mia Hasselblad, förstelärare (So) Nya Elementar & Susanne Kjällander, docent i didaktik Stockholms universitet

13.50 Sal 1 

Språkundervisning ur ett didaktiskt perspektiv

Språket är naturligtvis centralt för det mesta som sker i skolans undervisning, därför är språkundervisning ur ett didaktiskt perspektiv extra intressant,  Anne-Marie Körling lyfter exempel från sin egen undervisning och pekar på viktiga kopplingar mellan samspelet "beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund” i språkundervisningen utifrån ett didaktiskt perspektiv. 

Hon leder därefter en ”lärande dialog” med deltagarna vid runda bord i syftet att väcka frågor, reflektera, kommentera och låta deltagarna landa i viktiga insikter att ta med sig hem till verksamheten efter dagen. 

Dialogen dokumenteras via mentimeter för vidare spridning och återkoppling.

På scenen: Anne-Marie Körling, lärare, författare och adjunkt vid Uppsala universitet 

12.45 Sal 2 

Matematik och lärande ur ett didaktiskt perspektiv

I svensk skola finns mängder av exempel på matematikundervisning med hög kvalitet. Under detta pass låter vi Anders Enström dela med sig av exempel ur sin undervisning och därefter definiera vilka didaktiska val han gör i sitt utvecklingsarbete.. 

I efterföljande ”lärande dialog” vid runda bord låter vi sen deltagarna diskutera, reflektera och dra slutsatser att ta med sig hem i sina respektive utvecklingsarbeten.

Dialogen dokumenteras via mentimeter för vidare spridning och återkoppling. Anders Enström, förstelärare (Ma) Skapaskolan 

13.50 Sal 2 

Naturvetenskapens didaktik & hållbar utveckling

Varje dag pågår det spännande och utforskande lärande i ekologi -och hållbarhet överallt i svensk förskola. Under detta pass sätter vi Erik Andersson Tahléns undervisning med fokus på hållbar utveckling i fokus, där han genom naturvetenskapliga arbetssätt vitaliserar barnens lärande. Att designa undervisning för hållbar utveckling är högaktuellt i en antropocen tid. I ett samtal med Cecilia Caiman bjuder de på några didaktiska inspel där flera didaktiska villkor klargörs. I efterföljande ”lärande dialog” vid runda bord låter vi deltagarna diskutera, kommentera och formulera insikter att ta med sig hem till verksamheten efter dagen. Dialogen dokumenteras via mentimeter för vidare spridning och återkoppling.

 

På scenen: Cecilia Caiman, fil doktor didaktik Stockholms universitet och Erik Andersson Tahléns, förskollärare och utvecklingsledare i Uppsala kommun. 

14:50 

Fika & Dialog

15.20

Reflektioner och diskussioner om dagen

Vilka frågor har dykt upp under dagen? Vilka viktiga reflektioner har vi gjort? Vad tar med oss till våra respektive verksamheter.

15.55

Avrundning & blicken framåt

16.15

Slut

Agenda
arrangörer
photo-1498192467103-290f567eb3a3.jpeg

Arrangörer

Stiftelsen DiU och Meet In Grid, som under 20 år arbetat med olika former av mötesplatser för skola, är huvudorganisatörer och samordnar arenan i nära samarbete med alla parter i en strukturerad organisation med partnerskap i olika nivåer med inflytande över arenans utveckling och form.

Advisory Boards 

Arena för svensk skola bygger på att samarbetspartners i olika aktörskategorier får möjlighet att, genom dialog, bidra till och även få inflytande över arenans utveckling och form. 

Våra Advisory Boards är under uppbyggnad. Fler medlemmar är på ingång. Vill du delta? Hör av dig! 

Advisory Board Akademi

"Ju mer komplicerade frågorna är, desto större behov av att forskare och praktiker arbetar tillsammans i forskningsprojekten. Det ökar sannolikheten för att finna ny kunskap, som främjar både vetenskap och praktik".

Elisabet Nihlfors

Advisory Board Näringsliv

"För att utveckla skolan krävs en samverkan mellan olika aktörer där politiken, akademin, praktiker och näringsliv tillsammans driver de viktigaste frågorna. Arena för svensk skola har en möjlighet att föra samman dessa aktörer i en otroligt spännande mötesplats, där vi självklart vill delta och bidra.".

Arvid Gilljam Magma Matteappen

"Vi tror på att bygga broar mellan skolans olika professioner för att skapa förutsättningar för förändring. Arena för svensk skola är en mötesplats där du kan inspireras, utvecklas och bidra tillsammans med andra".

Jonas Svensson Mac Support Education

 

Samarbetspartners

Matteappen-Magma-logo-Horizontal-black-text-transparent-background.png
macsupport_edu-Konvert.png

Arrangörer

diu-logo-stiftelsen-1.png
MeetInGrid_Primär_Svart.png

Kontakt

kontakt
bottom of page