top of page
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon

Advisory Boards 

Arena för svensk skola bygger på att samarbetspartners i olika aktörskategorier får möjlighet att, genom dialog, bidra till och även få inflytande över arenans utveckling och form. 

Våra Advisory Boards är under uppbyggnad. Fler medlemmar är på ingång. Vill du delta? Hör av dig! 

Advisory Board Akademi

"Ju mer komplicerade frågorna är, desto större behov av att forskare och praktiker arbetar tillsammans i forskningsprojekten. Det ökar sannolikheten för att finna ny kunskap, som främjar både vetenskap och praktik".

Elisabet Nihlfors

Advisory Board Näringsliv

"För att utveckla skolan krävs en samverkan mellan olika aktörer där politiken, akademin, praktiker och näringsliv tillsammans driver de viktigaste frågorna. Arena för svensk skola har en möjlighet att föra samman dessa aktörer i en otroligt spännande mötesplats, där vi självklart vill delta och bidra.".

Arvid Gilljam Magma Matteappen

"Vi tror på att bygga broar mellan skolans olika professioner för att skapa förutsättningar för förändring. Arena för svensk skola är en mötesplats där du kan inspireras, utvecklas och bidra tillsammans med andra".

Jonas Svensson Mac Support Education

 

Samarbetspartners

Matteappen-Magma-logo-Horizontal-black-text-transparent-background.png
macsupport_edu-Konvert.png

Arrangörer

MeetInGrid_Primär_Svart.png

Kontakt

bottom of page